Pomiary natężenia oświetlenia

Polub VOLTFIL naShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Firma VOLTFIL wykonuje pomiary natężenia oświetlenia dla firm, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz instytucji publicznych. Wszędzie tam gdzie wymagany jest odpowiedni poziom i jakość oświetlenia. Dojeżdżamy do klientów na terenie powiatu poznańskigo a nawet do klientów na obszarze całego województwa wielkopolskiego.

Właściwe oświetlenia wpływa pozytywnie na dobre samopoczucie a przede wszystkim zapobiega zmęczeniu co wpływa pozytywnie na jakość wykonywanej pracy.

W zależności od wymaganego poziomu natężenia oświetlenia powinno się dobrać odpowiedni rodzaj oświetlenia:

  • 200 lx - przy pracach wzrokowych wymagających małych natężeń oświetlenia (np. pomieszczenia sanitarne, mało dokładne prace ślusarskie) – zaleca się stosowanie oświetlenia ogólnego
  • 300 lx do 750 lx  - przy pracach wymagających większego natężenia oświetlenia (np. prace biurowe, pisanie na maszynie, dokładne prace ślusarskie, prace kreślarskie, szycie tkanin) – zaleca się stosowanie oświetlenia ogólnego lub złożonego,
  • 750 lx - przy pracach wymagających bardzo dużego natężenia (np. montaż części elektronicznych, kontrola wyrobów włókienniczych, sale operacyjne) – zaleca się stosowanie oświetlenia złożonego.

Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonać zawsze przy odbiorze nowych lub modernizacji już istniejących urządzeń oświetleniowych. Pomiary winne być wykonywane co 5 lat, a w przypadkach wątpliwości według Normy PN-EN-12464-1:2012, wskazane jest przeprowadzanie pomiarów co 2 lata.

Kontakt

Skontaktuj się z nami:

Polub VOLTFIL naShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn