Pomiary elektryczne

Polub VOLTFIL naShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Firma VOLTFIL przeprowadza pomiary elektryczne w zakresie:

  • pomiar rezystancji izolacji,
  • pomiar parametrów pętli zwarcia w obwodzie L-N, L-L, L-PE, L-PE zabezpieczony wyłącznikiem RCD
  • pomiar prądu zadziałania wyłącznika RCD (potocznie różnicówka),
  • pomiar czasu zadziałania wyłącznika RCD (potocznie różnicówka),
  • pomiary rezystywności gruntu
  • niskonapięciowy pomiar rezystancji: pomiar rezystancji przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych prądem 200 mA DC, sprawdzenie kolejności faz, sprawdzenie kierunku wirowania silnika , pomiar oświetlenia
  • pomiar i rejestracja takich paramentów jak: prąd, napięcie, mocy, cos fi, współczynnika PF,
  • pomiar rezystancji uziemień (instalacji odgromowej): metodą 3 punktową, metodą 4 punktową, metodą 3 punktową + cęgi, metodą 2 cęgową
  • kontrola stanu instalacji odgromowej,
  • oględziny w celu sprawdzenia stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim,
Kontakt

Skontaktuj się z nami:

Polub VOLTFIL naShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn